Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden doneren

Versie januari 2021.

Stichting Nooit Voorbij is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is gevestigd in Spaarndam aan de Talesiuspark27. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80882153.

Stichting Nooit Voorbij heeft een ANBI status. (algemeen nut beogende instelling).

Wanneer u doneert aan Stichting Nooit Voorbij, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Op deze pagina kunt u lezen welke voorwaarden dit precies zijn.

Toepasselijkheid

U kunt een donatie doen aan Stichting Nooit Voorbij door middel van deze link of door een bedrag over te schrijven naar NL91BUNQ2050798326 ter attentie van Stichting Nooit Voorbij. Wanneer u doneert, gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina staan beschreven. Stichting Nooit Voorbij heeft het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Nooit Voorbij

Elke donatie die via de website of bankoverschrijving aan Stichting Nooit Voorbij wordt gedaan, komt volledig ten goede van de doelen van de stichting. Stichting Nooit Voorbij heeft het recht om een donatie naar eigen inzicht te besteden aan lopende of toekomstige projecten. Teruggave van een donatie – om welke reden dan ook – is niet mogelijk.

Stichting Nooit Voorbij is niet aansprakelijk voor mogelijke schade of problemen die ontstaan bij de donateur na het doen van een donatie.

Stichting Nooit Voorbij zorgt voor een veilige online omgeving waarin de donatie kan worden gedaan. Ook zorgt de stichting voor de bescherming van de persoonsgegevens van de donateur. Klik hier voor de privacyverklaring van Stichting Nooit Voorbij.  (doorverwijzen naar pagina met privacyverklaring).

Rechten en plichten van de donateur

De donateur is verplicht zijn/haar correcte identiteitsgegevens op te geven bij donatie. De donateur mag de donatie alleen doen met de middelen die tot zijn/haar eigendom behoren en waarover hij/zij zeggenschap heeft. Een eventuele partner, in de zin van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, dient vooraf toestemming te hebben gegeven voor de donatie wanneer deze als ongebruikelijk of bovenmatig kan worden beschouwd. Met het doen van een online donatie of het overboeken van een bedrag, doet de donateur wettelijk afstand van het gedoneerde bedrag en behoort dit bedrag niet meer tot zijn/haar eigendom. De donateur kan op geen enkele wijze meer aanspraak maken op dit bedrag en is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die hij/zij lijdt na donatie. De donateur is tevens verantwoordelijk voor schade die wordt geleden bij derden naar aanleiding van zijn/haar donatie.

Op bovenstaande voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventueel nog bij rechten en plichten van de donateur als opening van de alinea:

Een donatie kan enkel gedaan worden door een persoon die 18 jaar of ouder is. Een minderjarig persoon mag enkel doneren in het bijzijn van een ouder of voogd.

Scroll naar boven